Tehnička Zaštita

Video nadzor
Protuprovalni sustavi
Vatrodojava i plinodojava
Blindiranje i satelitsko praćenje
kontrola pristupa

 

Video nadzor

Razvoj računalne tehnologije uvelike je utjecao i na razvoj i mogućnosti video nadzora, tako da je tehnika video nadzora postala cijenom povoljnija i pristupačnija. Odabir komponenti i njihova konfiguracija i ugradnja, ovise prvenstveno o stupnju ugroze. Sukladno potrebama, djelatnici tehničke zaštite vrše projektiranje i ugradnju sustava. To se odnosi, kako na privatna lica, tako i na velike sustave gdje se po potrebi dodjeljuje osoblje ili vrši obuka njihovih djelatnika za 24 satni video nadzor objekata (industrijska postrojenja, trgovački centri, javne površine, kockarnice i sl.).

 

protuprovalni sustavi

Za povećanje sigurnosti koriste se razna sredstva zaštite. Jedan od njih je alarmni sustav koji višestruko umanjuje mogućnost provale ili prepada. Sa vidljivim znakovima ugrađenog alarmnog sustava (vanjska alarmna sirena, obavijest o alarmnom sustavu na ulaznim vratima i sl.) znatno se smanjuje vjerojatnost provale, a ukoliko i dođe do provale, alarmni sustav će nas obavijestiti, mi upućujemo interventnu ekipu na intervenciju te informiramo nadležne službe i vlasnika o štetnom događaju. Protuprovalni sustavi nude mogućnost potpune zaštite štićenog objekta te pravovremenu dojavu provale unutar štićenog objekta te prosljeđivanje informacije ovlaštenoj osobi i našem dojavnom centru. Na ugrađene sustave protuprovale dajemo jamstvo te osiguravamo servis u jamstvenom i izvanjamstvenom roku. Nudimo čitav spektar sustava: analogni i digitalni centralni uređaji, senzori osjetljivi na pokret, toplinu, zvuk, lom stakla, ... te kombinacije navedenih zbog pouzdane detekcije kretanja


Vatrodojava i plinodojava

Vatrodojavni i plinodojavni sustavi izuzetno su važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine. Pravovremenom detekcijom požara sprečavaju se ogromne financijske štete i umanjuje mogućnost stradavanja ljudi. Visoka pouzdanost rada u svim uvjetima, od industrijskih do stambenih aplikacija te pravilno i redovito održavanje i servisiranje osnovni su uvjet za punu funkcionalnost vatrodojavnih i plinodojavnih sustava. Sustavi vatrodojave te plinodojave pouzdano detektiraju požare ili istjecanje plina već u ranoj fazi te obaviještavaju nadležnu službu te našu dežurnu ekipu na centralnom dojavnom sustavu. Koristimo najsuvremenija sredstva rane detekcije požara kao dimne, optičke te termodinamičke detektore u sustavu sa kvalitetnim protupožarnim centralama.

 

blindiranje i satelitsko praĆenJe

GPS je kratica za Global Positioning System. To je mreža satelita koja kontinuirano odašilje kodirane informacije, s pomoću kojih je omogućeno precizno određivanje položaja na Zemlji. Dobivene informacije sa satelita se obrađuju te se određuje pozicija vozila. Sustav prvenstveno služi za zaštitu vozila od krađe i najefikasniji je način zaštite vozila danas.
Centar za lociranje i praćenje vozila ima najsuvremeniju opremu i kompjutorske programe pomoću kojih se može 24 sata na dan u svakom trenutku utvrditi gdje se nalazi Vaše vozilo.

 

kontrola pristupa

Odabir opreme se bazira na sustavno provedenoj analizi i spremni smo integrirati sustave svih razina, od jednostavnih do najsloženijih identifikacijskih procedura. Sustavi kontrole prolaza omogućavaju potpuni nadzor ulaska i izlaska osoba iz prostorija te objekata ili ograđenih prostora. Sami odredite ovlaštene osobe za ulazak u objekte uz pomoć terminala povezanih sa računalom odnosno čitača kartica i tipkovnica. Zaštita artikala - Izuzev zaštite artikala putem tehničkih sredstava kojima se čuva prostor u kojem se artikli nalaze, zaštitu vršimo i sa sredstvima integriranim u same artikle što je povoljno za trgovine i ostale objekte koji raspolažu sa artiklima široke potrošnje.