Tjelesna Zaštita

zaštita imovine i objekata
zaštita osoba
redarske usluge
pratnja novca

 

zaŠtita imovine i objekata

Zaštitu imovine i objekata provode profesionalno osposobljeni i licencirani zaštitari-čuvari. redarska služba - športski događaji, javni skupovi itd.Ovisno o uslugama koje pružamo na tržištu zaštitarskih usluga možemo ponuditi ovlaštene i osposobljene: zaštitare, čuvare, portire, redare koji će sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti savjesno i profesionalno obaviti povjerene zadaće.
Zaštita imovine i objekata tjelesnom zaštitom danas je jedan od najvažnijih aspekata zaštite. Naše vrhunski osposobljeno osoblje zaštitii će Vaše objekte u potpunosti. Ne postoji jedinstveno rješenje čuvanja objekta, te zbog toga tvrtka EUROLEX SIGURNOST sa svakim svojim klijentom podrobno razrađuje načine zaštite svakog objekta kao jednistvenog, što u konačnici vodi do najsigurnije zaštite i zadovoljnog klijenta.

 

zaŠtita osoba

Pružanje usluga pratnje i zaštite ili "Bodyguard" prepoznatljiva je djelatnost naše tvrtke. Našim klijentima pružamo usluge tjelesnog čuvanja uz maksimalnu profesionalnost i diskreciju. Djelatnici za usluge pratnje i zaštite odabrani su po svojim psiho-fizičkim karakeristikama, posjeduju iskustvo i kontinuirano se usavršavaju. Uz kvalitetnu tehničku opremljenost jamstvo su sigurnosti štićene osobe. Pored standardnog obrazovanja, zaštitari – tjelohranitelji posjeduju znanja stranih jezika i borilačkih vještina.

 

redarske usluge

U okviru redarskih usluga možemo Vam ponuditi osiguravanje reda na svim vrstama javnih okupljanja (koncerti, sportske priredbe, ...).

 
 

pratnja novca

Minimum rizika i povećanje sigurnosti, osnovni su ciljevi kojima težimo prilikom obavljanja poslova pratnje novca i dragocjenosti. Sukladno zakonskim propisima poslove pratnje novca obavljaju osposobljeni i ovlašteni djelatnici.